Privacy- en cookieverklaring fannywillems.nl / ontpop.nl

1 december 2019

Bij fannywillems.nl en ontpop.nl is je privacy van groot belang. Je persoonsgegevens worden dan ook volgens de nieuwe Europese wetgeving, met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat je persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met je persoonsgegevens. Hieronder lees je per onderdeel wat wij allemaal doen met je persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom doen wij dit?

Contactformulier

Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende

persoonsgegevens achter: naam, emailadres en een korte toelichting. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van je toestemming en met als doel om in contact met je te komen.

Ervaringen

Op onze website plaatsen we ervaringen van deelnemers over de programma’s. Op de

hoofdpagina word je ervaring gedeeld met je voor- en achternaam en foto. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld op basis van je toestemming met als doel om bezoekers

te inspireren en te informeren over het programma.

Nieuwsbrieven

Voor het aanmelden van de nieuwsbrief hebben we je voor- en achternaam, en emailadres nodig. Met je toestemming worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt met als doel om je tips, inspiratie, blogs en nieuws te sturen.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor verschillende

categorieën hanteren we verschillende bewaartermijnen. Voor het contactformulier worden je persoonsgegevens bewaard totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Daarna verwijderen we deze persoonsgegevens na zes maanden. Op deze manier kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Voor nieuwsbrieven bewaren je persoonsgegevens drie maanden nadat jij je hebt afgemeld. Voor de bestelling van een programma of aanmelding van een live event hebben we een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de belastingdienst.

Marketing

Graag stellen wij onze klantrelaties op de hoogte van onze producten of diensten. Dit doen wij via de e-mail. Indien je hier geen behoefte aan hebt, kun je dit in de e-mail via een afmeldlink kenbaar maken. We zullen je vervolgens in de toekomst geen reclame meer sturen.

Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens eventueel bekend maken?

Wij verkopen je persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen door.

Wel delen wij je persoonsgegevens met bedrijven of instellingen als dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat je persoonsgegevens alleen voor het doel worden gebruikt waar wij ze voor hebben

ingeschakeld. We werken bijvoorbeeld samen met MoneyBird voor het aanmaken van

facturen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en e-book aan klantrelaties

maken we gebruik van Mailchimp.

Onze website bevat meerdere links naar onze Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Ontpop pagina’s. We zijn niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

We adviseren je het privacybeleid van Facebook, Twitter, Instagram en Youtube goed door te lezen.

Hoe zit het met cookies op onze website?

Op onze website gebruiken wij cookies en deze worden als kleine bestanden opgeslagen

in je internetbrowser. Met deze cookies kunnen wij zien hoe je onze website gebruikt of wanneer je onze website verlaat. Via https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/cookies-verwijderen vind je meer informatie over hoe je per internetbrowser je cookies kunt verwijderen.

Kies je ervoor om de cookies te verwijderen, dan is het mogelijk dat onze website niet goed

functioneert.

Google Analytics

Google Analytics gebruiken wij om bij te houden hoe bezoekers onze website

gebruiken. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst ondertekend. In deze verwerkersovereenkomst staan strenge afspraken over wat zij mogen bijhouden en verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren door een gedeelte van het Ipv4 adres te maskeren.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Beveiliging van je persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel. Door verschillende

technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens

worden beschermd. Welke maatregelen wij hebben genomen kunt u hieronder lezen:

• De persoonsgegevens worden na ontvangst met een encryptie opgeslagen in ons beveiligde netwerk.

• Alle mailwisseling verloopt via een beveiligde verbinding. Deze verbinding is bekend onder de naam Secure Socket Layer (SSL)

• Wij nemen fysieke maatregelen om toegang tot onze servers en werkcomputers te beschermen. Dit doen wij door middel van sloten of toegangspassen. 

• Onze website is versleuteld via een SSLcertificaat. Je kunt dit herkennen aan https:// voor ontpop.nl en fannywillems.nl

Wijzigingen van website en privacyverklaring

Wanneer wij onze website aanpassen, zullen wij onze privacyverklaring indien nodig hierop

aanpassen. Het is belangrijk om goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst

onze privacyverklaring hebben gewijzigd.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen;

• Het recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden;

• Het recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien;

• Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die wij verwerken te laten wijzigen;

• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

• Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Om zeker te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen,

kan het voorkomen dat wij een kopie van je identiteitsbewijs ontvangen. Deze kun je

sturen nadat er contact is geweest via het contactformulier. Op de kopie van je identiteitsbewijs kun je het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken en op je paspoort kunt je de strook met letters en cijfers aan de onderzijde zwart maken. Zodra dit in orde is, reageren we binnen vier weken op je verzoek.

Waar kun je een klacht indienen?

Je hebt het recht om een klacht over ons in te dienen als je vindt dat wij je niet op de juiste

manier helpen. De klacht kun je bij de toezichter Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Contactgegevens

Fanny Willems

Stadhouderslaan 9

2517 HV Den Haag

contactformulier